Yeni kıyı çizgisi için üç istisna getirildi

Ayşegül Kahvecioğlu – Buna göre; bazı Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyılarda, turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanlarında ve mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan kıyılarda; kıyı çizgisinin yeniden belirlenmesinin yolu açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı. Kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği 3 istisnanın çerçevesini çizen yönetmelikte, şu hükümler yer aldı:

“Meskûn olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması halleri dışında değiştirilemez.”

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yer alan yeni düzenleme, tüm vatandaşlara açık olması öngörülen kıyıların özel kullanıma açılmasının önünü açtığı gerekçesiyle eleştirilere neden oldu.

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.