Tekstil Sektöründeki Asgari Ücret Karşılaştırması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Asgari ücretli oranı giderek artan Türkiye’de son yıllarda asgari ücret zammının bir siyasi malzemem halini almasıyla dolar bazındaki hesaplamalar iş dünyasını zorlamaya başladı. Avrupa yüzde 2-5 oranında olan asgari ücret, ülkemizde ortalama maaş halini alırken, asgari ücret zammının yanında dolardaki baskıyla TL’nin reel değerlenmesi sonucu, ihracat odaklı üretimi zorlayınca ülke dışına kaçan firmaların yorumlanması, Twitter’da tartışmaya neden oldu.

Asgari ücret bir ülkede günlük işlere verilebilecek en düşük emeğin karşılığı olurken, son yıllar Türkiye’de ortalama maaş halini almaya başladı.

Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelinde de emek yoğun sektörlerin öne çıkmasıyla asgari ücret döviz bazında iş dünyasını zorlar olsa da alım gücünde de ciddi erime görülüyor.

Tekstil sektörüne yönelik Twitter’da bir kullanıcının yaptığı yorum tartışmalara neden oldu.

Tekstil sektörü Mısır’a taşınıyor.Sebep mi?Net asgari ücret Mısır’da 88 dolar (1850 TL), Türkiye’de 400 dolar (8500 TL)

Mısır’da işçi maliyetleri, Türkiye’deki suri/afgan/paki ucuz işgücünden bile çok daha ucuz.Cavit Çağlar bile fabrika taşıdı Mısıra

Yani: Bunlar iyi günler

Sonraki aşamayı da şu şekilde anlattı:

Tabi bunun sonraki adımları da olacak.Örneğin mısırda yetişmiş eleman artınca bu sefer mısırlılar da benzer işletmeler açacak.Yani yakın gelecekte Türkiye Tekstildeki ihracat pazarlarını da kaybedecek.Bu da işsizliğin yanı sıra, döviz girişinin de ciddi derece azalması demek.

Üretim odaklı ekonomide, mülteci nüfusuyla giderek tartışmalı hale gelen ücretler açısından tartışmaya neden olan bu paylaşım,

Bir yandan emeğin sömürülmesi anlamına gelirken,

Diğer yandan da Türkiye’nin ihracatında teknoloji odaklı olamamasının yan etkilerini oluşturuyordu.

Ayrıca son yıllarda izlenen ekonomi modelinde gelir adaletsizliğiyle yükselen değer olan asgari ücret ve

Enflasyonda yükselişin olmaması adına dolar/TL’deki baskılamanın ihracatçıya yaşattığı sorunlar vardı.

Tüm dengelerin bozulması sorunları çözmeyi güçleştirirken,

İşleri giderek içinden çıkılmaz bir hale sürüklüyordu.

Giderek artan oranda asgari ücretli çalışanlar yaratmak yerine,

Teknoloji odaklı üretimin nitelikli işgücü ile harmanlanması gerekirken,

Az ücret çok iş ya da işsizlik ikilemi bir kesimin kabusu haline geliyordu.

Sizce de Türkiye rekabet gücünü giderek kaybediyor mu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx