Babacan: Haksız yere kamudan ihraç edilenlere hak ve prestijleri iade edilecek

DEVA Genel Lideri Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında “KHK Mağduriyetleri Aksiyon Planı”nı açıkladı. Babacan’a, Hukuk ve Adalet Siyasetlerinden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ile Kurucular Şurası üyesi Prof. Dr. Bilgehan Çetiner eşlik etti.

Babacan, DEVA Partisi olarak bir unsur imza attıklarını belirterek, “Biz Türkiye’de çözülmemiş tek sorun bile bırakmama argümanıyla siyaset yapıyoruz. Memleketimizin meselelerini süratle ve adaletle çözmek için çalışıyoruz” dedi. Türkiye’de hukuk devleti tabanının tesis edilmesi gerektiğini bildiren Babacan, siyasi istikrar ve ekonomik refahın hukukun üstünlüğüyle sağlanabileceğini söyledi. Babacan, “Bugün de hukuku ve adaleti konuşmak için buradayız. Bugün 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde OHAL KHK’ları ile ihraç edilen vatandaşlarımızın haklarını konuşacağız. Bugün darbe teşebbüsünün akabinde açılan silahlı terör örgütü üyeliği soruşturmalarındaki adaletsizliği gidermeyi konuşacağız” dedi.

FETÖ’yü ‘hain terör örgütü’ olarak nitelendiren Babacan, yurttaşların 15 Temmuz gecesi demokrasiyi canı değerine savunduğunu anlattı. O gece yurttaşların daima birlikte ‘demokrasi ve hukuk’ dediğini, lakin 15 Temmuz’un akabinde Türkiye’nin tarafının demokrasiye dönmediğini belirten Babacan, “Darbe teşebbüsünün çabucak akabinde başlayan süreçte demokratik hukuk devleti iktidar eliyle yok edilmeye başlandı. Türkiye hukuksuzluklar ve adaletsizlikler ülkesi haline getirildi” dedi.

Babacan, şöyle devam etti:

“15 Temmuz halkımız kendi iradesine demokrasisine Meclis’ine sahip çıktı. İktidar ise bu sahiplenmeyi kendi vahim yanlışlarına sahip çıkma olarak sundu, istismar etti. 15 Temmuz’un iktidarın yanlışlarına hukuksuzluklarına zulmüne sahip çıkılması üzere gösterilmesi tam bir istismardır. Harika hâl şartlarında yapılan bir anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle demokrasimiz ağır bir yara aldı. Bu periyotta çok sayıda vatandaşımız mağdur edildi. Daha sonraki kademelerde mahkemeler ya da savcılıklar tarafından darbe teşebbüsüyle ya da paralel devlet yapılanmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı, hukuka alışılmamış rastgele bir aksiyonda bulunmadığı tespit edilen çok sayıda insan yargı kararı olmadan kamu vazifesinden çıkarıldı.”

“AT İZİNİ İT İZİNE KARIŞTIRAN FIRSATÇILARIN TAMAMI BEŞTEPE’DEN GÜÇ ALDI”

2016-2020 yılları ortasında terör örgütü üyeliği kapsamında 1,5 milyondan fazla soruşturma açıldığına dikkat çeken Babacan, “Daha 2021 sayıları açıklanmadı. Onu göreceğiz ne olacağını. Hava puslu olunca da fırsatçılık yapanlara gün doğdu. On binlerce vatandaşımızın hakkı yendi. Sayın Erdoğan o günlerde ‘At izi, it izine karıştı’ demişti. OHAL devrinde at izini, it izine karıştıran fırsatçıların tamamı Beştepe’den güç aldı” dedi.

“YÜZ BİNLERCE BEŞERE YAŞATILAN BU ADALETSİZLİĞİ ADALETLE YOK EDECEĞİZ”

Babacan, iktidara gelmeleri halinde birinci 90 günde yapacakları 18 unsurluk hareket planına ait şunları söyledi:

“Haksız yere kamudan ihraç edilen herkesin hak ve prestijlerini iade edeceğiz. Bu kapsamda hakkında soruşturma yahut kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri, beraat kararı alınanları kamu vazifelerine iade edeceğiz. Diğer hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden başlayacaklar.

Kamu misyonuna iade edeceğimiz tüm KHK’lıların her türlü yasal ve mali haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki tüm kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz. Özel bölüme yansıyan sonuçlarını da gidereceğiz. Kamu misyonundan ihraç edilen vatandaşlarımızın özel kesimde çalışmalarındaki yasal ve fiili manileri son vereceğiz… İnsanları, KHK zulmüyle adaletsizliğin pençesine sürükleyen herkesin gözünün içine bakarak ‘adalet’ diye haykıracağız. Yüz binlerce beşere yaşatılan bu adaletsizliği, adaletle yok edeceğiz.”

Yüz binlerce beşere yaşatılan bu adaletsizliği adalet ile gidereceğiz.”

“KİŞİ KENDİ ALEYHİNE KANITLARA ULAŞAMADI”

“Bugün gelinen nokta, ülkeyi yönetenlerin adaletle değil baskı ve zorla yönetebileceklerine inanmasıdır” diyen Genel Lider Yardımcısı Yeneroğlu da şöyle konuştu:

“OHAL KHK’ları ile gerçekleştirilen ihraçlar idari ve yargısal muhakeme süreçlerine dayanmamaktadır. Hasebiyle kararlar alınırken ilgili bireylerin savunma haklarını kullanması mümkün olmamıştır. Darbe teşebbüssünün ortaya çıkardığı durumun vahameti karar alma süreçlerinin hızlandırılmasında tesirli olmuştur. Fakat on binlerce kişiyi kelam konusu alan KHK’ların kâfi araştırma yapılmadan çok süratli biçimde çıkarılması haksız kararları ve büyük mağduriyetleri meydana getirmiştir. Bireyler lehe kanıt ileri sürülmediği üzere kimi durumda kendi aleyhine olan kanıtlara dahi ulaşamamışlardır. Bu halde alınan kararlara karşı itiraz yolu da öngörülmemiştir.

BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİNE İMZA ATAN AKADEMİSYENLER

KHK’larda yer alan irtibat ve iltisak kavramları Türk hukukunda yer almayan genel ve belgisiz kavramlardır. İhraç münasebetlerinin büyük kısmı büsbütün yasal faaliyetlerden oluşmaktadır. Sendika ve dernek üyeliğinin kamu misyonundan çıkarmalarda destek alınması hukuksal belliliğe karşıttır. Barış Akademisyenleri olarak bilinen bireyler de emsal halde kamu misyonundan ihraç edilmişlerdir. Meğer Anayasa Mahkemesi akademisyenlerin kelam konusu bildiri nedeniyle cezalandırılmalarının söz özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmiştir.

“TÜRKİYE’NİN YÜZDE 10’UN EVİNDE”

Adalet Bakanlığı’nın resmi istatistiklerine nazaran 2016-2020 yılları ortasında 1 milyon 576 bin kişi hakkında terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla soruşturma açılmıştır. 2021 sayıları buna dahil edilse eminim 1 milyon 800 bine dayanan bir sayı ile karşı karşıya kalacağız. Ferdî olarak önümüzde bulunan soruşturma belgelerini beş kişilik bir aileyi hesap ettiğiniz taktirde Türkiye’de neredeyse toplumun yüzde 10’nun meskeninde, ailesinde terör örgütü isnadı ile karşı karşıya olan vatandaşlarımız vardır. Hukuk devletinden ne kadar uzaklaşmış olduğumuzu bu sayılar bile ortaya koymaktadır.

Bir kişinin silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılana bilmesi hatta soruşturma dahil açılabilmesi için kelam konusu kişinin örgütte olduğunun kuşkuya mahal bırakılmaksızın ortaya çıkarılması gerekiyor. Şahsa cemaat olarak bildiği yapının hizmetlerine katılmanın ötesinde kabahat teşkil eden bir fiil yoksa, hata ispat edilemiyorsa o kişi paktır. Örgütün isnat edilen amacını bildiği ve örgütte talimatlara alışılmış olduğu ispat olunamayan kişi ceza hukuku açısından günahsızdır. Bu hukuk devletinin en taban gereğidir.”

Yeneroğlu, üç ana başlıkta 18 unsurluk hareket planlarını şöyle anlattı:

“Haksız yere ihraç edilenlerin hak ve prestijlerinin iadesini sağlayacağız. Bu kapsamda atacağımız birinci adımımız haksız yere ihraç edilen kamu görevlilerini vazifelerine iade etmek olacaktır. OHAL KHK’larına ekli listeler ile OHAL KHK’larının verdiği yetkiye dayanılarak ihraç edilenler hakkında yasal düzenleme yapacağız. Bu şahıslardan hakkında soruşturma yahut kovuşturma olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilen şahıslara müracaatları üzerine direkt kamudaki vazifesine iade edeceğiz.

Eski takımlarına atanmaları fiilen yahut hukuken imkansız olanlar ile ulusal güvenliğe ait direkt vazife ifa eden şahısların mükteseplerine uygun takım ve dereceleri ile mali özlük haklarını koruyacak formda ilgili yönetimin uygun göreceği vazifeye başlamasını sağlayacağız.

“RESMİ GAZETE’DEN SİLİNECEK”

Muhakkak koşullarda erken emeklilik tesisi edilmesini mümkün kılacağız. Üçüncü adım kamu misyonuna iade edilen bireylerin her türlü yasal, mali ve toplumsal haklarını geriye ve tesirli biçimde uygulayarak iade edeceğiz. Bu şahısların haklarındaki yaptırım, önlem yahut öteki isimlerle tesis edilmiş bütün kısıtlamaları kaldıracağız. Bu şahısların isimlerini yer aldığı OHAL KHK listeleri ve diğer listeleri Resmi Gazete’den, kurum ve kuruluşlardan sildireceğiz.

OHAL Komisyonu’nu kapatacağız. Ayrıyeten öbür bir mağduriyet nedeni olan ve kamu vazifelilerinin direkt ihraç edilmelerini sağlayan 3675 sayılı KHK’nın süreksiz 35’inci unsurunu ilga edeceğiz. Devlet Memurları Kanunu dışında öngörülmemiş yetkiyi yönetime vermeyeceğiz.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN KEYFİ TAVRINA SON VERECEĞİZ”

Kamu misyonundan ihraç edilen yahut OHAL KHK’ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan bireylerin özel dalda çalışmalarını önündeki yasal ve fiili pürüzlerin tamamını kaldıracağız. Çalışma lisansı, ruhsatı iptal edilen ve mesleklerini yapmaları engellenen şahısların bu cins evraklarını iade edeceğiz. Ayrıyeten bireylerin yakınlarının KHK’lı olmasından ötürü haklarındaki güvenlik ve arşiv araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan tüm mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışına çıkma özgürlüğünün Anayasa’ya nazaran hata soruşturması ve kovuşturması sebebiyle hakim kararıyla yasaklanabileceği belirtilmesine karşın anayasal kuralı ihlal eden mevzuat kararları ve uygulamalara son vereceğiz. Keyfi pasaport iptali yahut pasaport alımının reddine varan İçişleri Bakanlığı’nın keyfi tavırlarına son vereceğiz.

Ceza yargılamalarındaki tüm haksızlıkları gidereceğiz. Adil yargılanma hakkı ile cürümde ve cezada yasallık unsuruna ters formda terör örgütü üyeliği kapsamındaki yargılanmalarından kaynaklana tüm haksızlıklara son vereceğiz. Darbe teşebbüsü ile ilgisi bulunmayan, örgütün niteliğini bilmeyen, silahlı terör örgütü olmak kastı olmadığı halde silahlı terör örgütü üyeliği ve yardım etme hataları nedeniyle hukuka muhalif biçimde haklarında mahkumiyet kararı ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilen bireylerin tekrar yargılanmasını sağlayıp haksızlıkları sonlandıracağız.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.